Konsultacja prawna 100zł
Zgłoszenie form - ok

Dane personalne i adresowe

1. Dane strony powodowej (wnoszącej pozew):


2. Dane strony pozwanej (małżonka/małżonki):

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie/dom (niezależnie od tego czyją jest ono własnością), Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania/domu. Możesz już w pozwie przedstawić swoją propozycję. Ta opcja jest dodatkowo płatna.

Gdy jeden z małżonków nagannie postępuje wobec domowników i uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może orzec jego eksmisję. Następuje to jednak tylko w wyjątkowych przypadkach. Możesz już w pozwie zażądać eksmisji. Ta opcja jest dodatkowo płatna.


3. Adres w Polsce, pod którym ostatnio małżonkowie WSPÓLNIE zamieszkiwali:

 

Dane dotyczące małżeństwa

Data zawarcia związku małżeńskiego:

Miejscowość, w której zawarto związek małżeński:

Proszę opisać jak układały się relacje małżonków po zawarciu związku małżeńskiego. Kiedy pojawiły się pierwsze konflikty i jakich spraw dotyczyły? Kiedy uczucie łączące małżonków wygasło? Kiedy ustało pożycie małżeńskie? Od kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie, kto się wyprowadził?

Proszę o wyjaśnienie na czym polega wina małżonka w rozpadzie małżeństwa

Małoletnie dzieci

1. Informacje ogólne

2. Dane dziecka

Gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie?

Proszę wskazać z kim i gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie? Dlaczego?

3. Władza rodzicielska

Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jeśli rodzic nie wykonuje jej z powodu trwałej przeszkody (np. choroby, przebywania w zakładzie karnym, długotrwałej nieobecności), nadużywa władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka.

4. Kontakty

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza sąd zakaże ich utrzymywania.

W jaki sposób mają być uregulowane kontakty tego z rodziców, z którym dziecko nie mieszka:

Proszę o wskazanie danych osoby, która ma być obecna przy kontaktach.

Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których kontakty mają odbywać się w obecności osoby trzeciej.

5. Alimenty

Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków powinien ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Rezygnacja z alimentów jest uzasadniona tylko w sytuacji, gdy małżonkowie w równym stopniu po rozwodzie będą zajmować się dzieckiem.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota, jaką należy przeznaczyć na zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb (np. mieszkanie, wyżywienie, odzież, leki, wizyty lekarskie, szkoła/przedszkole, kosmetyki). Obliczając wydatki na mieszkanie należy przyjąć część czynszu, opłat za media i in. przypadającą na dziecko (np. gdy mieszkanie zajmują 4 osoby, na dziecko przypada ¼ tych opłat).

Żądana kwota alimentów na dziecko:

Weź pod uwagę, że rodzice powinni w równym stopniu partycypować w kosztach utrzymania dziecka.2. Dane dziecka #2

Gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie?

Proszę wskazać z kim i gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie? Dlaczego?

3. Władza rodzicielska #2

Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jeśli rodzic nie wykonuje jej z powodu trwałej przeszkody (np. choroby, przebywania w zakładzie karnym, długotrwałej nieobecności), nadużywa władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka.

4. Kontakty #2

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza sąd zakaże ich utrzymywania.

W jaki sposób mają być uregulowane kontakty tego z rodziców, z którym dziecko nie mieszka:

Proszę o wskazanie danych osoby, która ma być obecna przy kontaktach.

Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których kontakty mają odbywać się w obecności osoby trzeciej.

5. Alimenty #2

Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków powinien ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Rezygnacja z alimentów jest uzasadniona tylko w sytuacji, gdy małżonkowie w równym stopniu po rozwodzie będą zajmować się dzieckiem.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota, jaką należy przeznaczyć na zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb (np. mieszkanie, wyżywienie, odzież, leki, wizyty lekarskie, szkoła/przedszkole, kosmetyki). Obliczając wydatki na mieszkanie należy przyjąć część czynszu, opłat za media i in. przypadającą na dziecko (np. gdy mieszkanie zajmują 4 osoby, na dziecko przypada ¼ tych opłat).

Żądana kwota alimentów na dziecko:

Weź pod uwagę, że rodzice powinni w równym stopniu partycypować w kosztach utrzymania dziecka.2. Dane dziecka #3

Gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie?

Proszę wskazać z kim i gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie? Dlaczego?

3. Władza rodzicielska #3

Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jeśli rodzic nie wykonuje jej z powodu trwałej przeszkody (np. choroby, przebywania w zakładzie karnym, długotrwałej nieobecności), nadużywa władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka.

4. Kontakty #3

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza sąd zakaże ich utrzymywania.

W jaki sposób mają być uregulowane kontakty tego z rodziców, z którym dziecko nie mieszka:

Proszę o wskazanie danych osoby, która ma być obecna przy kontaktach.

Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których kontakty mają odbywać się w obecności osoby trzeciej.

5. Alimenty #3

Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków powinien ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Rezygnacja z alimentów jest uzasadniona tylko w sytuacji, gdy małżonkowie w równym stopniu po rozwodzie będą zajmować się dzieckiem.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota, jaką należy przeznaczyć na zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb (np. mieszkanie, wyżywienie, odzież, leki, wizyty lekarskie, szkoła/przedszkole, kosmetyki). Obliczając wydatki na mieszkanie należy przyjąć część czynszu, opłat za media i in. przypadającą na dziecko (np. gdy mieszkanie zajmują 4 osoby, na dziecko przypada ¼ tych opłat).

Żądana kwota alimentów na dziecko:

Weź pod uwagę, że rodzice powinni w równym stopniu partycypować w kosztach utrzymania dziecka.2. Dane dziecka #4

Gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie?

Proszę wskazać z kim i gdzie dziecko ma mieszkać po rozwodzie? Dlaczego?

3. Władza rodzicielska #4

Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jeśli rodzic nie wykonuje jej z powodu trwałej przeszkody (np. choroby, przebywania w zakładzie karnym, długotrwałej nieobecności), nadużywa władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka.

4. Kontakty #4

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza sąd zakaże ich utrzymywania.

W jaki sposób mają być uregulowane kontakty tego z rodziców, z którym dziecko nie mieszka:

Proszę o wskazanie danych osoby, która ma być obecna przy kontaktach.

Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których kontakty mają odbywać się w obecności osoby trzeciej.

5. Alimenty #4

 

Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków powinien ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Rezygnacja z alimentów jest uzasadniona tylko w sytuacji, gdy małżonkowie w równym stopniu po rozwodzie będą zajmować się dzieckiem.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka:

Miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota, jaką należy przeznaczyć na zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb (np. mieszkanie, wyżywienie, odzież, leki, wizyty lekarskie, szkoła/przedszkole, kosmetyki). Obliczając wydatki na mieszkanie należy przyjąć część czynszu, opłat za media i in. przypadającą na dziecko (np. gdy mieszkanie zajmują 4 osoby, na dziecko przypada ¼ tych opłat).

Żądana kwota alimentów na dziecko:

Weź pod uwagę, że rodzice powinni w równym stopniu partycypować w kosztach utrzymania dziecka.


Kiedy ma się rozpocząć wypłata alimentów:

Zazwyczaj alimenty muszą być płacone dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy (po wyroku). Często jednak już na etapie składania pozwu sytuacja finansowa osoby, która zajmuje się dziećmi jest na tyle trudna że wymaga natychmiastowego uregulowania. Temu służy wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Pozostałe informacje

Możesz pominąć ten krok, ponieważ alimenty nie są wymagane.

Jak wygląda sytuacja finansowa małżonka, który będzie na co dzień zajmować się dziećmi?

Jak wygląda sytuacja finansowa małżonka, który na co dzień nie będzie zajmować się dziećmi?


Sposób korzystania z mieszkania

W jaki sposób małżonkowie po rozwodzie będą korzystali ze wspólnego mieszkania/domu?

Eksmisja


Pozostałe informacje


Sąd na podstawie złożonego przez Ciebie formularza i dodatkowych dokumentów (np. wyciąg z rachunku bankowego) zweryfikuje czy jesteś w stanie uiścić opłatę od pozwu. Musisz liczyć się z tym, że złożenie wniosku o zwolnienie od opłaty może przedłużyć rozpoznanie sprawy.

Podsumowanie pozwu

Złożenie wniosku w systemie:

249 zł

Uregulowanie w pozwie sposobu korzystania z mieszkania:

50 zł

Żądanie w pozwie eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania:

50 zł

Żądanie rozwodu z wyłącznej winy strony pozwanej / małżonka:

50 zł

Przygotowanie dokumentów ws małoletniego dziecka:

100 zł

Pozbawienie władzy rodzicielskiej małżonka:

50 zł

Wniosek o zakazanie kontaktu z dziećmi:

50 zł

Pozbawienie władzy rodzicielskiej małżonka:

50 zł

Wniosek o zakazanie kontaktu z dziećmi:

50 zł

Pozbawienie władzy rodzicielskiej małżonka:

50 zł

Wniosek o zakazanie kontaktu z dziećmi:

50 zł

Pozbawienie władzy rodzicielskiej małżonka:

50 zł

Wniosek o zakazanie kontaktu z dziećmi:

50 zł

Żądanie zapłaty alimentów w trakcie trwania sprawy sądowej:

50 zł

Na wypadek gdybyś po złożeniu pozwu doszedł do wniosku, że jednak będzie Ci potrzebna pomoc profesjonalnego pełnomocnika, w każdej chwili możesz dokupić którąś z oferowanych opcji dodatkowych: Rozprawa z Pełnomocnikiem albo Rozwód z Adwokatem.


Łączna kwota do zapłaty